KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 99 - Panyuwun Gumelaring Kraton

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 98 KPK 100 ⇨

KPKA99: Panyuwun Gumelaring Kraton

1

Dhuh Gusti Pamarta margi sih Paduka,
tiyang dosa kaluwaran saking paukuman,

Reff:

Iba adinira utusan Paduka,
kang ngundhangken wartos bingah sih rahmating Allah.

2

Dhuh Gusti Pamarta margi Roh Paduka,
kathaha tyang kang nampeni pawartos basuki
Reff:

3

Dhuh Gusti Pamarta wit pangreh Paduka,
tyang kang pitados mring Gusti sageda nyawiji
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Panyuwun Gumelaring Kraton


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 99 - Panyuwun Gumelaring Kraton