KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 97 - Tansah Samekta

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 96 KPK 98 ⇨

KPKA97: Tansah Samekta

1

Sumangga makarya pra prajuriting Gusti
martosken kabar kang adya nggih sih rahmat sing swargi
mrih tyang kang peteng ing driya, samya manggih pepadhang yekti.
Sumangga makarya.

2

Sumangga makarya sampun ta ngantos telat,
mbabarken sih tresna nyata mrih tyang dosa mratobat
ywa giris nglawan bebaya wit Gusti nganthi salaminya,
sumangga makarya.

3

Sumangga makarya klayan manteb lan setya,
manggul salib ndherek Gusti mbelani tyang prih ati,
kang tinindhes wah siniya linuwaran temah raharja,
sumangga makarya.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Tansah Samekta


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 97 - Tansah Samekta