KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 96 - Lamun Dudu Yehuwah

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 95 KPK 97 ⇨

KPKA96: Lamun Dudu Yehuwah

1

Yen dudu Yehuwah kang ayasa wisma,
tanpa guna, tanpa gawe karyane tukange
lah mangkya kita andulu yeyasane
o, iba mulyanya pasamuwane Yesus Gusti
para abdi setya lan bingah ing driya
nambut pakaryan adi saking Gusti

2

Iba begjanipun tyang ingkang ngalami
wanuh swargi, wanuh Gusti nggih Juru Wilujeng
karana sami ginadhang gesang langgeng
luhurna, luhurna agung sihe Rama ing swarga
pra kang swau sami tambuh gesang yekti
sami winenganan korining swargi.

3

Pra kang wus ngalami sih tresnane Gusti
datan kendel nambut kardi angundhangken warti
inggih kabaring sih rahmat saking swargi
undhangna, wartakna, warata salumahing bumi
dyan sagung pra umat wanuh mring sih rahmat
nggih Injiling asmanya: Yesus Kristus.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Lamun Dudu Yehuwah


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 96 - Lamun Dudu Yehuwah