KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 94 - Nyuwun Gumelaripun Kratoning Swarga

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 93 KPK 95 ⇨

KPKA94: Nyuwun Gumelaripun Kratoning Swarga

1

Dhuh Gusti nggih binabarna Kratoning Allah ing jagad
pra umat samya raharja krana rinoban sihrahmat

2

Bebener wah kaadilan kajujuran lan katresnan
binabar nyata ing donya wit pangreh kwasaning Allah.

3

Kang aneng Kratoning Allah mung tentrem rahayu tansah
tan ana kang cecongkrahan samya nandukken katresnan

4

Dhuh Sang Kristus yeku Gusti den enggal rawuh ngadili
mrih samukawis sampurna pra umat gesang neng swarga
(Panutup) : Amin

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Nyuwun Gumelaripun Kratoning Swarga


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 94 - Nyuwun Gumelaripun Kratoning Swarga