KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 92 - Pamujinipun Para Utusan

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 91 KPK 93 ⇨

KPKA92: Pamujinipun Para Utusan

1

He nyawaku sira sumyaka nggungung ing sihing Pangeran
kang sampun ngirid lampahira tansah paring pitulungan
mring para utusan setya kang ngundhangken wartos adya
Haleluya, Haleluya.

2

Sinten kang nampi timbalannya ngemban ayahan kaswargan
tartamtu badhe angraosna pratandha myang kaeraman
nadyan margine rekasa nging tan kendhat tansah muja
Haleluya, Haleluya.

3

He nyawaku sira sumyaka anggunggung-nggunggung Yehuwah
slawasing uripku dak puja kalawan ati kang bungah
de agung sihe mring kula ing ratri dalasan rina
Haleluya, Haleluya.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Pamujinipun Para Utusan


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 92 - Pamujinipun Para Utusan