KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 91 - Praboting Perang Rohani

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 90 KPK 92 ⇨

KPKA91: Praboting Perang Rohani

1

He prajurite Gusti kang samya dinuta
kesah mring pundi pundi nyebar kabar adya,
nggih kabaring sih rahmat peparing sing swarga
kang sinungken pra umat mrih sami pracaya

Reff:

Payo maju ja giris atimu
marga Gusti nganthi sapurugmu
payo maju undhangna samangkya,
murih kang peteng gesangnya wanuh Pamarta.

2

Sajroning prang ja lali sabukan kang kukuh
nganggo rohing kayekten dyan sira apuguh
kabingahan sanyata nggih Injiling Gusti
den undhangna warata salumahing bumi.
Reff:

3

Yen katempuh rubeda de kridhaning mengsah
candhaken tamengira pracaya lan pasrah
wit Gusti wus prasetya nganthi sapurugmu
yeku kang bakal nuntun kedaling ilatmu.
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Praboting Perang Rohani


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 91 - Praboting Perang Rohani