KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 88 - Sakehing Sumelangmu Pasrahna Marang Aku

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 87 KPK 89 ⇨

KPKA88: Sakehing Sumelangmu Pasrahna Marang Aku

1

Iba rah jeng tyang kang sami sumendhe mring Gusti
jroning susah wah kesrakat Gusti paring kiyat.

Reff:

Sumangga sumendhe Gusti
Sumangga sumendhe Gusti
Sumangga sumendhe Gusti
mesthi Gusti karya ayemira.

2

Adhuh Gusti kula sowan ing ngarsa Paduka
masrahken gesang kawula neng asta Paduka,
Reff:

3

Adhuh Gusti lamun kula pasrah mring Paduka
kula mesthi datan wedi sangsara wah pati,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Sakehing Sumelangmu Pasrahna Marang Aku


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 88 - Sakehing Sumelangmu Pasrahna Marang Aku