KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 87 - Sumendhe Ing Gusti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 86 KPK 88 ⇨

KPKA87: Sumendhe Ing Gusti

1

Kula sumendhe ing Gusti peparang kang santosa
prayogi kula ungseni nyuwun tansah rineksa
nadyan tinilar ing mitra kula mboten perduIi
sumanggem mundhi dhawuhnya klayan tulus ing ati

Reff:

kula tansah pitados Gusti tan nilar kula
mila kula tan kuwatos gesang manut sabdanya.

2

Kula sumendhe ing Gusti sarwi sengkut makarya
cumadhang tansah leladi ing sakatoging driya,
gegayuhan lan pangudi tan kendhat ing pandonga
Gusti ingkang nyembadani temah kula samekta,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Sumendhe Ing Gusti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 87 - Sumendhe Ing Gusti