KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 84 - Nyuwun Tuntunanipun Gusti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 83 KPK 85 ⇨

KPKA84: Nyuwun Tuntunanipun Gusti

1

Nggen kawula makarya inggih kasar alus
mung Paduka Gusti kang mugi amaringi
pitedah, pamrayogi sarana Roh ingkang suci.

2

Kawula nggih nglenggana pandamel kula nglaha
estu tanpa gun lamun tan binerkahan
dening Allah Pangeran sadaya mung damel cuwa.

3

Dhuh Hyang Kang Maha Adil mugi Paduka nunggil
ing kula slaminya dyan ing salir pakaryan
tanduk lan kalakuwan kula manut reh Paduka.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Nyuwun Tuntunanipun Gusti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 84 - Nyuwun Tuntunanipun Gusti