KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 82 - Tekading Manah Kula

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 81 KPK 83 ⇨

KPKA82: Tekading Manah Kula

1

Tekading manah kawula tansah ndherek mring Gusti
yeku Panutan sanyata nggih Panebus sejati

Reff:

margining salib ingambah mbangun turut mring Allah
mbabarken tresna sejati mrih jagad tentrem basuki.

2

Kula mesthi ndherek Gusti ngantos slami-laminya
nggih martosken Injil suci margining tyang waluya
Reff:

3

Nulad Sang Pamarta Gusti sagah ngurbanken dhiri
tan remen ing kekerasan nging lubering katresnan
Reff:

4

Sanadyan rumpil marginya nging Gusti tansah nganthi
nadyan ribed lan sangsara datan semplah ing ati
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Tekading Manah Kula


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 82 - Tekading Manah Kula