KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 81 - Ndherek Gusti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 80 KPK 82 ⇨

KPKA81: Ndherek Gusti

1

Kula mesthi ndherek Gusti kang jumeneng Panutan
tetep setya dugeng janji tan wigih karibedan,

Reff:

dhuh nyawaku ja kwatir Gusti tan ewah gingsir
tut wuria salaminya ing satindake Gusti.

2

Kula mesthi ndherek Gusti martosken Injil suci,
datan ajrih ing sangsara wit Gusti nganthi kula,
Reff:

3

Kula mesthi ndherek Gusti mbabarken sih piwlasnya,
mring sagung titah ing bumi dimen samya raharja,
Reff:

4

Kula mesthi ndherek Gusti ngestokken dhawuh adi,
lamun wonten kang nyatroni nedya kula tresnani,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Ndherek Gusti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 81 - Ndherek Gusti