KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 80 - Kapyarsi Gusti Nimbali

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 79 KPK 81 ⇨

KPKA80: Kapyarsi Gusti Nimbali

1

Kapyarsi Gusti nimbali: "He wong kamomotan,
mareka lan mbukak ati nampi pangluwaran",
kula ngayom maring Gusti temah ayem yekti,
wit sinung kraharjan nyata uwal sing antaka.

2

Kapyarsi Gusti nimbali: "Wong ngelak, mareka,
nampanana banyu swarga temah urip nyata,"
kula ngungsi maring Gusti sinungan Roh Suci,
tinuntun mrih mursid yekti tresna mring sesami.

3

Kapyarsi Gusti nimbali: "Wong dosa, mareka,
nampanana kurban suci rah srira sampuma,"
kula pasrah Sang Pamarta sinung sih rahmatnya,
wah ingangkat putreng Allah kang nglantarken berkah.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Kapyarsi Gusti Nimbali


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 80 - Kapyarsi Gusti Nimbali