KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 77 - Ing Paprentahaning Allah

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 76 KPK 78 ⇨

KPKA77: Ing Paprentahaning Allah

1

Ing paprentahaning Allah sadaya nengsemken,
Para titah samya rukun nilar pasulayan
sami dene angaosi migatosken liyan,
supeket ing pasrawungan bekti mring Pangeran

Reff:

Sumangga gumregut makarya, kagem Gusti dados srana
mrih tentrem rahayu kang sejati binabar aneng bumi.

2

Makaten kaanan donya yen kebekan sihnya,
tan ana sedya miala lan panggawe cidra,
wit karoban kawruh yekti tepang Hyang Masuci
kadya dhasaring samodra sinasaban toya,
Reff:

3

Kadya singa lan menjangan sami gegojegan,
mantun denya memengsahan mlegung sesarengan,
sami memitran saestu tresnanya satuhu,
wit pangrehing Hyang Makwasa lumintu makarya.
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Ing Paprentahaning Allah


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 77 - Ing Paprentahaning Allah