KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 76 - Umareka, Umareka

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 75 KPK 77 ⇨

KPKA76: Umareka, Umareka

1

Taksih menga kori dhateng swarga, korining nugraha,
mila mangga nulya den ambaha sampun ta semaya,
saiba ta duwungira lamun kineban kori swarga.

Reff:

Umareka umareka.

2

Sestu begja kawula sadaya nadyan tiyang dosa,
sampun dangu sami dipun antya dening Rama swarga,
pramila sami dipun kebat lumebet koringing sih rahmat.
Reff:

3

Adhuh Gusti sestu sih Paduka ngeramken tyas kula,
nadyan kula tiyang ingkang nistha pinaringan swarga,
mung wit sihing Allah Sang Rama kori swarga taksih binuka.
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Umareka, Umareka


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 76 - Umareka, Umareka