KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 72 - Temen Ndherek Gusti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 71 KPK 73 ⇨

KPKA72: Temen Ndherek Gusti

1

Salir wong pracaya ywa urip sembrana,
sih rahmating Gusti den pundhinen yekti,
na dyan lelahanan nging sanes murahan,
yeku kurban sejati Sang Kristus Gusti.

2

Kaslametanira bisa ilang sirna,
yen sira sembrana nglirwakken sabdanya,
ditumemen ngudi klayan geter wedi,
urip mursid yekti ndherek Kristus Gusti.

3

Wong pracaya samya den tansah waspada,
dosa tansah nggodha mesthi den kalahna,
temahan sih rahmat tumrah datan kendhat,
sira tentrem raharja ing Gustinira.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Temen Ndherek Gusti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 72 - Temen Ndherek Gusti