KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 71 - Manggul Salib

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 70 KPK 72 ⇨

KPKA71: Manggul Salib

1

Gusti Yesus, Sang Pamarta kula ndherek Paduka,
manggul salib ing slaminya klayan bingahing driya,
kula Paduka kiyatken temah tan nate semplah
sampun ngantos kemuriden datan cuwa ing manah.

2

Nadyan tinilar ing mitra sinengitan sudara,
kula manteb ing pracaya ndherek Gusti slaminya,
lamun Gusti ingkang nganthi kabegjan kang pinanggya,
lamun Gusti kang ngasihi sinung kraharjan nyata.

3

Karibedan lan sangsara krana ndherek Paduka
ngiyatken tekading manah ngudi Kratoning Allah,
kula tan lingsem tan wedi nekseni Injil suci,
wit gesang langgeng sayekti ndherek Sang Kristus Gusti.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Manggul Salib


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 71 - Manggul Salib