KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 70 - Lumadi Ing Gusti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 69 KPK 71 ⇨

KPKA70: Lumadi Ing Gusti

1

Gusti gesang kawula lumados mring Paduka,
dadya pisungsung yekti mrih kamulyan ing Gusti.

2

Mobah mosiking driya wah rerantaman kula
ngarah luhuring lampah mababarken karseng Allah.

3

Kedaling ilat kula tindak lampahing gesang,
namung tansah nelakna gunging sihe Pangeran

4

Bandhalan kasagedan katur minangka kurban,
cihnaning bekti Gusti wah nresnani sesami.

4

Gesang sawetahira manut ing reh Paduka,
makarya klayan bingah kagem kratoning Allah.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Lumadi Ing Gusti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 70 - Lumadi Ing Gusti