KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 69 - Kasetyaning Allah

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 68 KPK 70 ⇨

KPKA69: Kasetyaning Allah

1

Kasetyaning Allah datan gingsir,
kang pinilih nggih ugi den timbali
tansah pinirsanan sadayane, prajanji nya tamtu dipun tetepi
samukawis kang kinaryakaken, rinampungken.

2

Sabda lan kwasane Allah nyata
saben jaman winengku ing pangrehnya
astanya kukuh miwah santosa ngasta pangadilan ing salamanya
landheping sabdanya nyirnakaken kadurakan.

3

Sang Roh Suci kang kagungan karsa
mbikak kekeraning gesang sanyata
pasamuwan tinuntun astanya rineksa dugeng kasampuman nyata
nggih dados warganing kraton swarga salamanya.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Kasetyaning Allah


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 69 - Kasetyaning Allah