KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 68 - Iba Adi Tuwin Endahipun

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 67 KPK 69 ⇨

KPKA68: Iba Adi Tuwin Endahipun

1

Iba adi tuwin endahnya dinten ageng ingkang mulya
tiyang dosa wanuh Pamarta samya nampi gesang nyata
gesang ing astaning Panutan ingkang kebak kaayeman
Sagung dosa sampun ical mangkya ngrasuk gesang enggal.

2

Iba adi tuwin endahnya pawartos ingkang kapyarsa
turut margi arum swaranya pangundharing kabar adya
kabar rahmat saking Pangeran rentahing berkah kraharjan
kula samya tiyang dosa rinentahan palimirma

3

Tyang dosa den sami mirengna yogya samya anilingna
napa sampun wanuh swaranya lamun dereng mangga samya
enggal umarek mring ngarsanya klayan eklas manah suka
mung dening Yesus nggen kita saged wangsul dhateng swarga.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Iba Adi Tuwin Endahipun


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 68 - Iba Adi Tuwin Endahipun