KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 66 - Masrahaken Gesang

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 65 KPK 67 ⇨

KPKA66: Masrahaken Gesang

1

Gusti kawula sowan atur sembah bekti,
masrahken jiwa badan, gesang kula sami;
mugi Paduka nuntun paring kakiyatan,
dimen kula lestantun dumugeng wekasan.

2

Kula sestu kepengin manut rehing Gusti
namung ringkihing batin kang tansah malangi
dhuh Gusti mugi pareng mulungaken asta
nggih gya kawula cepeng gondhelan kawula.

3

Kawula mung pracaya tan ngandelken dhiri
nggih mung karsa Paduka kang kula lampahi
kabegjan kang sejati yen lampah kawula
tetep manut ing margi pitedah Paduka.
Amin.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Masrahaken Gesang


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 66 - Masrahaken Gesang