KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 65 - Yesus Roti Panguripan

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 64 KPK 66 ⇨

KPKA65: Yesus Roti Panguripan

1

Yesus Roti panguripan tumurun saking swarga
paring rahayu santosa mring sagung tyang pracaya.

2

Yesus dados margi nyata kangge pra tyang kesrakat
wangsul margining raharja nuju sumber sih rahmat.

3

Yesus tuking toya gesang tyang ngorong bener yekti
temtu badhe tinuwukan angger purun nampeni.

4

Yesus Pangen kang utami ngurbanken sariranya
mrih umatnya gesang yekti tinebus sing antaka.

4

Yesus nggih cempening Allah Juru slamet sejati
awit dening wutahing rah kula sami basuki.

4

Yesus pangayoman nyata langgeng ing salaminya
jagad owah gingsir sirna Yesus tetep wah setya.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Yesus Roti Panguripan


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 65 - Yesus Roti Panguripan