KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 64 - Pasrah Mring Gusti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 63 KPK 65 ⇨

KPKA64: Pasrah Mring Gusti

1

Sakehing was sumelangmu pasrahna mring Gusti
Wit saliring mitramu tan bisa mrantasi
Jer sa gunging manungsa nyanggi sume lange
kang pinasrahan tan ana tansah kuwur atine

Reff:

di enggal pasrahna ing astane Gusti
sagung kuwatirira wus mesthi den tulungi.

2

Yehuwah iku pangenmu pamomong sejati
kang nentremken atimu setya ing pangrukti,
payo prayoga sowan marek Sang Pamarta,
kanthi giyak bebarengan tan mangu ing wardaya.
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Pasrah Mring Gusti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 64 - Pasrah Mring Gusti