KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 63 - Berkahing Allah

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 62 KPK 64 ⇨

KPKA63: Berkahing Allah

1

Tyang kang sumarah pracaya kang leladi klayan, setya
misungsungken gesangipun konjuk mring Hyang Maha agung.

2

Tyang mursid kang trusing ati rina wengi nggunggung Gusti,
tansah angantya berkahnya sarta tan kendhat ndedonga.

3

Pangeran Allah Makwasa ngluberken berkah sing swarga,
muwuhi ing sih rahmatnya ngiring ing kasetyanira.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Berkahing Allah


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 63 - Berkahing Allah