KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 62 - Karahayoning Tyang Mursid

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 61 KPK 63 ⇨

KPKA62: Karahayoning Tyang Mursid

1

Rahayu wong wedi asih mring Pangeran Yehuwah
ramenggawe sepi pamrih kasengsem sabdeng Allah
wong bener wah ngabektti slamanya den berkahi lan turune lestari.

2

Omahe wong kang pracaya kanggonan kaluberan, kautamane slamanya tanggon ing karupekan, yen pepeteng nglimputi gya pepadhang nelahi wit tinunggil ing Gusti.

3

Wong loma sinung kabegjan slamanya kinasihan, wong jujur tulus ing lampah sinebut-sebut tansah, mring Wang drengki tan wedi nging pracaya mring Gusti rineksa ing Hyang Widi.

4

Wong awatak welas asih mring kang miskin wah ringkih, kanggonan kamulyan yekti
nggih kamulyaning budi, wong duraka mung meri ngangah-angah ing pati, pituwase bilai.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Karahayoning Tyang Mursid


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 62 - Karahayoning Tyang Mursid