KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 60 - Allah Pangen Kula

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 59 KPK 61 ⇨

KPKA60: Allah Pangen Kula

1

Allah yeku pangen kula kang gung sih tresnanya
Kula tansah rinimatan srana gung kadarman.

2

Kula tansah den ayomi mila ayem yekti
tinuntun ing margi adi wit asmaning Gusti.

3

Kula tan ajrih bilai wit kinanthi Gusti,
wah slaminya pangreksanya temah kula begja.

4

Nadyan sinatru tyang kathah nging ayem ing manah,
Allah ngluberken sih rahmat berkahnya tan kendhat.

4

Kula rinoban kabegjan salamining gesang,
saha manggen lan memuji ing daleming Gusti.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Allah Pangen Kula


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 60 - Allah Pangen Kula