KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 59 - Nyuwun Luwar Sing Karupekan

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 58 KPK 60 ⇨

KPKA59: Nyuwun Luwar Sing Karupekan

1

Dhuh Allah kang Ma suci mugi Gusti melasi
sampun ngukum kula merdi klayan bramantya
nging enggal den entasna sing sisah sangsara.

2

Dhuh Allah Kang Makwasa ngrentahna sih wilasa,
kula kadya pejah wit manah lesah semplah,
nging yen luwar sing pati tansah nggunggung Gusti.

3

Dhuh Allah Kang Matresna nglubema kawlasanta,
rinten dalah ratri luh tangis tansah mili,
angantya pangluwaran sing gung karupekan.

4

Dhuh Allah Kang Maluhur puji panuwun katur,
wit gunging sih rahmat myarsakna mring pasambat,
ngluwari sing tyang nyatru, wah sung tentrem sestu.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Nyuwun Luwar Sing Karupekan


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 59 - Nyuwun Luwar Sing Karupekan