KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 58 - Rineksa Ing Allah Nadyan Sinatru Tyang Duraka

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 57 KPK 59 ⇨

KPKA58: Rineksa Ing Allah Nadyan Sinatru Tyang Duraka

1

Dhuh Pangeran Allah tyang duraka kathah nyatur mengsahi kula
memoyoki tansah ngarah kula pejah srana salir piala
nging Paduka Gusti pangayoman yekti tuking kamulyan adi
wit gunging sih rahmat myarsakken pasambat pandonganuig pra umat.

2

Dhuh Pangeran Gusti kula datan wedi mring tyang drengki wah srei
wit tyang kang duraka mesthi den kasorna dening asta Paduka,
tyang pracaya yekti Paduka belani wah rineksa sing pati
mila kula ayem gesang tansah tentrem, de kabegjanku langgeng.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Rineksa Ing Allah Nadyan Sinatru Tyang Duraka


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 58 - Rineksa Ing Allah Nadyan Sinatru Tyang Duraka