KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 57 - Kang Karoban Ing Begja

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 56 KPK 58 ⇨

KPKA57: Kang Karoban Ing Begja

1

Para bangsa samya ngraman nggrangsang mring Pangeran.
gung pakarti nira muspra nggih nggadhang antaka.

2

Tyang nglawan mring kang Ma kwasa mung manggih sangsara,
kadhawahan bebendunya temah tumpes sira.

3

Sang Jebadaning Yehuwah yeku Putreng Allah
kaparingan gung pangwasa mengku samudaya.

4

Tyang ajrih asih mring Gusti nggih sedya ngabekti,
wah ngayom ing sih rahmatnya karoban Ing begja.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Kang Karoban Ing Begja


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 57 - Kang Karoban Ing Begja