KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 56 - Karahayone Wong Mursid

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 55 KPK 57 ⇨

KPKA56: Karahayone Wong Mursid

1

Rahayu wong kang mursid lampahnya nyingkur pangangene wong duraka
lan ora ngambah dalane wong dosa ora wor lungguh ing pajagongane,
nanging karem mring sabdaning Allah rina wengi den gilut ing manah.

2

Kaanane wong iku kaya wit, kang tinandur sapinggiring kali,
kang mesthi awoh ing titi mangsane, lan godhonge tan nate alum gogrog,
ingambaha reribed ngrepoti, tansah lestari kang den lampahi.

3

Tan mengkono mungguh wong duraka, nanging lir mrambut kabur ing angin,
ora bisa lulus ing pangadilan, lan ing pasamuwane para mursid,
wong mursid rineksa ing Pangeran, wong ala tumibeng karusakan.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Karahayone Wong Mursid


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 56 - Karahayone Wong Mursid