KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 55 - Kristus Margining Pangluwaran

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 54 KPK 56 ⇨

KPKA55: Kristus Margining Pangluwaran

1

Pundi margi rehing pati tan misesa mring kula
kwasanira sarta wohnya damel gesang sangsara,

Reff:

marginira mung sajuga Kristus Gusti Ma suci,
wit pracaya mring asmanya kula gesang sanyata.

2

Pundi cara luwar kula sing rehira antaka,
manah semplah batos kwatos tansah ajrih ing galih,
Reff:

3

Pundi dalan pangluwaran sing jeriting kadonyan,
gesang nggrangsang lan brangasan nguja hawa duraka,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Kristus Margining Pangluwaran


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 55 - Kristus Margining Pangluwaran