KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 49 - Bingah Wonten Sihing Allah

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 48 KPK 50 ⇨

KPKA49: Bingah Wonten Sihing Allah

1

Sihing Allah kang Maha tresna sung gesang nyata mring kula
yeku sih kang ngeram eramna mring kula tyang kebak dosa,
mila kula tansah muji tan kendhat rinten lan ratri.

2

Yen Allah nganggep dosa kula wah lepat klentuning lampah
kawula pejah ing antaka wit gesang mung awon tansah
nging Gusti luber sih rahmat kula pepuji tan kendhat.

3

Mring salir tyang nggih sanak-mitra mesthi kawula tedahna
margining karaharjan yekti yeku sih rahmating Gusti
punika sokur kawula mring Gusti nggih Sang Pamarta.
.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Bingah Wonten Sihing Allah


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 49 - Bingah Wonten Sihing Allah