KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 47 - Gusti Pangungsen Kula

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 46 KPK 48 ⇨

KPKA47: Gusti Pangungsen Kula

1

Gusti mugi mirsani nggen kula kesrakatan
kula mlajeng mring pundi namung dhateng Pangeran
nyuwun tulung dhuh Allah mugi nglanting kawula
sing sagung karibedan dimen pulih lejara.

2

Tan wonten pangauban sestu namung Paduka,
etuking pitulungan tumrap tyang kang nalangsa,
yen kegunturan sedhih miwah nandhang sangsara,
sinten kang nglipur malih inggih namung Paduka.

3

Gusti dados pikekah miwah beteng kawula
karosannya tyang lungkrah pepadhangnya tyang wuta,
kula apes anglentrih Gusti maringi kiyat,
kula tyang kawlas asih tansah nyuwun sih rahmat.

4

Gusti tuking kadarman mugi mlasi mring kula,
uwala sing momotan wah kalis sing panggodha,
Gusti tuking kraharjan kang kwasa mbirat dosa,
mugi nucekken kula temah gesang sembada.
.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Gusti Pangungsen Kula


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 47 - Gusti Pangungsen Kula