KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 46 - Panelangsa

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 45 KPK 47 ⇨

KPKA46: Panelangsa

1

Wit sing kathah dosa kula mila tansah kemengan
Gusti kang madhangi manah myang tuking kabingahan.

2

Mugi karsa angaksama ing klepatan kawula,
tyas kula mugi dadosa padaleman Paduka.

3

Gusti kang kula ndelaken, mugi nuntun mring kula,
kula badhe ngestokaken ing sakarsa Paduka.

4

Kula mboten purun malih karya sekel Paduka,
badhe tansah tuhu setya, tresna ing salaminya.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Panelangsa


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 46 - Panelangsa