KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 43 - Nyuwun Enggaling Manah

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 42 KPK 44 ⇨

KPKA43: Nyuwun Enggaling Manah

1

Gusti kula sestu nalangsa, awit asring mbalela,
damel sekel galih Paduka, kelu ombyaking donya,

Reff:

.

2

Sestu kula angraosaken sisah dening momotan,
nging lamun Paduka angapunten manah kawula padhang,
Reff:

3

Sestu kawula ngraosaken ing katresnan Paduka,
wit Paduka tan negakaken kula kawratan dosa,

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Nyuwun Enggaling Manah


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 43 - Nyuwun Enggaling Manah