KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 42 - Pamratobat Sing Dosa

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 41 KPK 43 ⇨

KPKA42: Pamratobat Sing Dosa

1

Dhuh Allah, Rama, ngluberna sih mirma,
kawula nglenggana gunging dosa kula,
Gusti Ma kwasa, nyuwun apura, temah gesang nyata

2

Dhuh Yesus, Gusti, karsaa melasi,
kula sestu tobat ngorong mring sih rahmat,
Yesus, Pamarta, nucekna ati mrih kula basuki.

3

Dhuh Sang Roh Suci nggih nganyarna ati,
nilar gesang lami mbangun turut Gusti,
dhuh Sang Roh Suci, mugi nulungi temah mursid yekti.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Pamratobat Sing Dosa


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 42 - Pamratobat Sing Dosa