KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 41 - Nyuwun Pangapura

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 40 KPK 42 ⇨

KPKA41: Nyuwun Pangapura

1

Dhuh Yehuwah nyawa kula ngantos antos Pangeran,
kawula kaluwarana sing tyang remen mengsahan,
wah katedahna margi bebener Paduka Gusti,
mung Paduka pribadya sumbering tentrem raharja.

2

Dhuh Yehuwah ngengetana mring sih palimirmanta,
wiwit jaman purwa mila Gusti gung ing apura,
ngruwata dosa kula nadyan ageng saha kathah,
nyawa kula rineksa wit sih kadarmaning Allah.

3

Allah Maadil lan sae tan ngegungken bebendu,
tyang kang kesasar uripe tinuntun tobat sestu,
marginya mung katresnan bebener sarta kasetyan,
tumrap tyang setya yekti netepi sabdaning Gusti.

4

Dhuh Allah mugi ngapura krana asma Paduka,
mripat kula tansah nenga ngadhang sih kawlasanta,
kawula nandhang awrat kepencil sarta kesrakat,
mugi kaluwarana mrih kula tentrem raharja.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Nyuwun Pangapura


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 41 - Nyuwun Pangapura