KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 40 - Yehuwah Allah Kula

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 39 KPK 41 ⇨

KPKA40: Yehuwah Allah Kula

1

Sang Yehuwah yeku Allah kula
karsa anglanting tangan kawula
ses tu Allah dados karosan kula
mila tansah kawula tresnani.

2

Sang Yehuwah yeku Allah kula
kang nyembadani panyuwun kula,
mila dhawuhipun: "lah kumandela,
Ingsun datan negakaken sira".

3

Sang Yehuwah yeku Allah kula
tan males durakaning manungsa,
mila dhawuhira: "lah umareka
Ingsun kagungan sih palimirma.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Yehuwah Allah Kula


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 40 - Yehuwah Allah Kula