KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 3 - Gusti Allah Andel-Andel Sejati

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 2 KPK 4 ⇨

KPKA3: Gusti Allah Andel-Andel Sejati

1

Nyawaku pujinen Allah Gusti mulyakna tansah
slawase sinungan umur luhurna srana masmur
krana tuking kraharjan yekti namung Pangeran.

2

Andel-andel kang sejati sajuga yeku Gusti,
salir jalma tanpa daya kwasane enggal sima,
tyang kang ngayom mring Allah tansah rinoban berkah.

3

Allah kang nitahken jagad kasetyane tan kendhat,
mbela tyang kinaniaya nulungi tyang sangsara,
njejegken kaadilan ngluwari pra lelaran.

4

Pangeran Allah Maasih ngrojongi tyang kang ringkih,
mbombong tyang sisah manahnya nyarasken tyang kang wuta,
tyang mursid den kasihi wah ngrukti tyang ketrini.

4

Pangeran jumeneng raja pangrehe ing slaminya,
tan nguciwakken kang nenga gya nylametken urnatnya,
sagunging tyang pracaya ngidungna Haleluya.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Gusti Allah Andel-Andel Sejati


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 3 - Gusti Allah Andel-Andel Sejati