KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 39 - Kamulyaning Pangeran

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 38 KPK 40 ⇨

KPKA39: Kamulyaning Pangeran

1

Langit tansah nyariyosken kamulyane Hyang Magung
wah akasa mratelakken yasaning astanipun
rinten dalu tan kendhat wartanya ngebeki rat.

2

Sanadyan datan wicanten tan wonten tetembungan,
nging samangsa den tilingken tansah nggunggung Pangeran,
paseksinya nyrambahi ing salumahing bumi.

3

Pangeran murbeng jagad rat kang ngrimati pra titah,
surya kang mlampah tan kendhat nggih krana rehing Allah,
saliring kang dumadi nelakken sihing Gusti.

4

Mugi Gusti.nggih karenan isining manah kula,
gung panggunggung mring Pangeran pangayoman sanyata,
pinujia tan kendhat Panebusing pra umat.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Kamulyaning Pangeran


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 39 - Kamulyaning Pangeran