KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 37 - Panggunggung Wit Sihing Gusti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 36 KPK 38 ⇨

KPKA37: Panggunggung Wit Sihing Gusti

1

Kula samya tetunggilan ngabekti mring Pangeran
wit sinungan kacekapan wah bagas kesarasan

Reff:

ku la tansah nggunggung Gusti lan ajrih asih yekti
wit ingayom ing sihira sestu tentrem raharja

2

Kula rinoban ing begja rinten dalu tan kendhat,
ing lelampahan prasaja dalah srana mukjijad,
Reff:

3

Kula rinimat ing Gusti srana sagunging titah,
mangsa kang silih gumanti samukawis mung endah.
Reff:

4

Kawula nggih binerkahan lantaran mitra kadang,
sumanaking pitepangan tan wonten memengsahan,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Panggunggung Wit Sihing Gusti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 37 - Panggunggung Wit Sihing Gusti