KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 35 - Kamirahaning Gusti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 34 KPK 36 ⇨

KPKA35: Kamirahaning Gusti

1

Puji konjuk Allah Kang Maha mirah
ing rinten dalah ratri nggih tansah ngganjar berkah
mring tyang mursid wah mursal tan ana kang ketriwal

2

Puji lan panuwun mring Hyang Maagung,
ngganjar berkah mirunggan,
mring tyang ingkang pracaya,
yeku kawilujengan sarta tentrem raharja.

3

Puji sarta sokur mring Kang Maluhur,
de ngganjar berkah adi,
mring tyang ingkang ngabekti,
winuwuhan sih rahmat pangrimatnya tan kendhat
.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Kamirahaning Gusti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 35 - Kamirahaning Gusti