KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 34 - Sung Sembah Puja

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 33 KPK 35 ⇨

KPKA34: Sung Sembah Puja

1

Allah Kang Ma kwasa yekti gung tresnanya jumeneng Pamarta kang ngruwat dosa
salir tyang pracaya luwar sing antaka lamun tansah setya mlebet mring swarga.

Reff:

sung sembah puja konjuk Sang Rama kang paring nugraha tentrem raharja
sung sembah bekti konjuk mring Gusti kang paring basuki nggih gesang yekti.

2

Gusti kang Mamirah ngrentahken gung berkah, tyang nandhang sangsara manggih waluya, saliring pra umat tan kendhat rinimat, srana peparingnya nadyan prasaja,
Reff:

3

Rama kang Maagung kang paring pitulung, nglipur manah sisah mrih datan semplah,
njangkung kagungannya temah tansah begja, gesang mursid yekti dumugeng janji,
Reff:

4

Pangeran murbeng rat ngluberken sih rahmat, mbelani tyang leres saking panindhes,
nunggil tyang pracaya temahan santosa, ngundhangken Injilnya wrata sadonya,
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Sung Sembah Puja


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 34 - Sung Sembah Puja