KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 33 - Sawernaning Puji

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 32 KPK 34 ⇨

KPKA33: Sawernaning Puji

1

Sawernaning puji kanthi trusing ati mring Allah kang Maha mirah
dening sagunging tumitah wit tansah rinoban berkah.

2

Saliring panuwun dalah masmur kidung, mring Allah tuking gung berkah,
dening kang samya pracaya wit sinung tentrem raharja.

3

Sagunging panggunggung dalasan pisungsung, mring Allah Gustining titah,
dening saliring pra umat wit rinentahan sih rahmat.

4

Sakathahing sokur srana lampah luhur, mring Gusti yeku Hyang Widi,
dening sagung pasamuwan wit rinoban ing kabegjan.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Sawernaning Puji


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 33 - Sawernaning Puji