KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 334 - Pamuji Warsi Anyar

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 333 KPK 335 ⇨

KPKA334: Pamuji Warsi Anyar

1

Pinuji puji Gusti sih rahmatnya gung yekti
sajroning warsi lami kita rineksa sing pati
nadyan tinempuh panggodha nging mantep pracaya,
wit kinanthi ing Gusti temahan tansah basuki

2

Ginunggung Hyang Maagung gung luber ing pitulung,
sajroning warsa lami kula tansah den rimati,
nadyan awrat sanggen kathah tan semplah ing manah,
cekap ing kabetahan wah misungsung mring Pangeran.

3

Kluhurna Hyang Makwasa kang langgeng kasetyannya,
ing warsa anyar niki nggih mesthi tansah berkahi,
mung karaharjan sanyata ngiring lampah kula,
mila tan kendhat muji wah mbangun turut mring Gusti.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Pamuji Warsi Anyar


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 334 - Pamuji Warsi Anyar