KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 332 - Maranatha

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 331 KPK 333 ⇨

KPKA332: Maranatha

1

Maranatha, maranatha, dhuh Gusti mugi prapta
tyang kang menang nglawan dosa tansah manteb ing pracaya
nampi ganjaran sing Gusti wohing wit panguripan
ing taman Pirdus yekti.

2

Maranatha, maranatha dhuh Gusti mugi prapta
tyang kang tatag tanggon yekti mikul salib ndherek Gusti
gesang langgeng aneng swargi tan ana susah pati
tansah nunggil lan Gusti.

3

Maranatha, maranatha dhuh Gusti mugi prapta
tyang ajrih asih mring Gusti wah nekseni Injil suci
kaganjar nama anyar kepareng lenggah dhampar
nunggil Sang Kristus Gusti.

4

Maranatha, maranatha dhuh Gusti mugi prapta
tyang kang methukken rawuhnya nggih rumantos lan waspada
nyandhang kamulyan yekti dadya sakaning Swargi
Padalemaning Gusti.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Maranatha


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 332 - Maranatha