KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 331 - Sang Kristus Rawuh Ngadili

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 330 KPK 332 ⇨

KPKA331: Sang Kristus Rawuh Ngadili

1

Sang Kristus rawuh ngadili mring tyang salumahing bumi
kawiyak sagung wewadi ing ngarsaning Gusti
tyang mursal nggih kawistara tyang mursid katitik nyata
saliring tyang kaadilan manut pandamelnya

Reff:

mung tyang welas asih klayan trusing driya mring tyang ringkih lan papa
yekti tyang tresna sestu mring Kristus Gusti kepareng mlebet swargi

2

Tyarig lamis wus mesthi cuwa wit rumangsa wus pracaya
nging Sang Kristus andhawuhi lumebet ing nraka
sagung tyang suci manahnya tansah ngudi tentrem rarja
nggih sinerat namanira ing kitabing swarga
Reff:

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Sang Kristus Rawuh Ngadili


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 331 - Sang Kristus Rawuh Ngadili