KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 32 - Sembah Bekti Konjuk Gusti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 31 KPK 33 ⇨

KPKA32: Sembah Bekti Konjuk Gusti

1

Sembah bekti wah puji konjuk ngarseng Gusti
kang mberkahi grejanya temah tansah begja
Injil kratoning Allah ingundhangken sumrambah
asmanya kamulyakna dening sagung bangsa.

2

Sagung kidung kamulyan konjuk mring Pangeran,
dalah pisungsung sokur wit berkahe mancur,
wah pangengennya nyata yogya pra umat setya,
asmanya kamulyakna dening kagungannya.

3

Salir kidung panggunggung konjuk Hyang Maagung,
tansah sung pitulungan maring pasamuwan,
nadyan panggodha nempah rineksa mrih tan dhawah,
asmanya kamulyakna dening tyang pracaya.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Sembah Bekti Konjuk Gusti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 32 - Sembah Bekti Konjuk Gusti