KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 329 - Raharjaning Tyang Setya Mring Gusti

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 328 KPK 330 ⇨

KPKA329: Raharjaning Tyang Setya Mring Gusti

1

Sestu raharjanira tyang setya mring Gusti
tansah olah katresnan lir tresna wiwit an
mung tyang tuhu sembada sinungan makutha
gesang langgeng ing swarga nunggil lan Gustinya

2

Sestu raharjanira tyang tansah jumaga
wah kukuh ing pracaya unggul nglawan godha
grengseng tulus ngabekti mring Sang Kristus Gusti
sinungan kasugihan kamulyan kaswargan.

3

Sestu raharjanira tyang kang ngantya Gusti
sabar nyanggi sangsara krana mursid yekti
sinung dhampar kluhuran nunggil Kristus Gusti
tansah nggunggung Pangeran wah nyenyandhang suci
PANUTUP:
Amin

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Raharjaning Tyang Setya Mring Gusti


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 329 - Raharjaning Tyang Setya Mring Gusti