KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 324 - Wonten Ing Swarga

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 323 KPK 325 ⇨

KPKA324: Wonten Ing Swarga

1

Wonten ing swarga saiba nengsemna
tyang gesang nyata kanthi sampurna
ngriki gung ribed sedhih sangsaranya
ngrika gung ayem tentrem sayekti (2X).

2

Wonten ing swarga saiba mulyanya,
sadaya dados suci sampurna,
ngriki manah asring peteng wit dosa,
ngrika gung padhang wah lipur lejar, (2X).

3

Wonten ing swarga iba raharjanya,
tan wonten panandhang wah paniksa,
nunggil kamulyan klayan Sang Pamarta,
mila tan kendhat dennya memuja, (2X).

4

Wonten ing swarga saiba tentremnya,
mantun sulaya dredah grejegan,
manah sami gumolong tut runtutnya,
tresna tinresnan klayan sampurna, (2X).

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Wonten Ing Swarga


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 324 - Wonten Ing Swarga