KIDUNG
.co
christian
online
Kidung

Kidung Pasamuan Kristen Anyar (KPKA) 322 - Gusti Rawuh Ngadili

Dari Kidung

Langsung ke: navigasi, cari
Navigasi lagu:

⇦ Kembali ke Kidung Pasamuan Kristen Anyar


⇦ KPK 321 KPK 323 ⇨

KPKA322: Gusti Rawuh Ngadili

1

Sang Kristus Gusti wus badhe prapta angadili gung manungsa
tyang duraka mindhak durakanya de pituwase nraka
tyang mursid mindhaka mursid yekti nucekken gesang manut mring Gusti
yeku kang ndherek Gusti mring swarga nunggil ing kamulyannya.

2

Sang Kristus prapta ngasta ganjaran pinaringna mring salir tyang
kang mung mentingken badan priyangga ingukum ing naraka
tyang kang tansah nresnani pepadha tan mawang tyang wah tulus ing driya
yeku kang ndherek Gusti mring swarga nunggil ing kamulyannya.

3

Gusti rawuh ngadili salir tyang pracayanya wah amalnya
tyang kang mblunthah nguja nafsu donya kabesmi ing naraka
tyang suci ing lampah bekti Allah manut Roh nyingkur badan priyangga
yeku kang ndherek Gusti mring swarga nunggil ing kamulyannya.

Redhat-sound video.png
Cari videonya:
Gusti Rawuh Ngadili


Syair / lirik bahasa Indonesia Kidung Pasamuan Kristen Anyar 322 - Gusti Rawuh Ngadili